Privacy document 2021

JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw hulpvraag, aantekeningen over de

uitgevoerde sessies en eventuele reflectieverslagen.

 

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

· zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,

· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere 
  behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

· voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg.

· een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan
  opstellen.

· jouw e-mail adres zal ik toevoegen aan mijn mailinglijst om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen en/of aanbiedingen in
  mijn praktijk. Als je aangeeft dat je niet aan deze lijst wilt deelnemen zal ik je per direct hiervan verwijderen.

· als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw
  toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

• jouw naam, adres en woonplaats

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Access Bars sessie’,
  of ‘Traject – Het leven waar jij blij van wordt’.

• de kosten van de sessie